Föreningen

Ovansjö Bygdeförening bildades egentligen i september 2003 men hette då Projekt Ovansjöbygden. Första mötet hölls den 16 september 2003 i ABF lokalen i Sysslebäck.
Namnet Ovansjö Bygdeförening kom först den 24 april 2007.( Läs mera om detta under Verksamhetsberättelser.)
Anledningen till namnändringen var att dåvarande projektgruppen, som stod i begrepp att ge ut sin bygdebok behövde en bokutgivare. Föreningens första uppgift blev således  att stå som utgivare till boken Ovansjöbygden   – från Vingängsjön till Tåsan.
Denna bok har varit slutsåld sedan länge och många har efterfrågat den, så i år 2022 beslutade vi att beställa en liten upplaga till och nu pågår försäljningen av boken.
Redan året efter utgivningen började förberedandet till ett nytt bokprojekt. Ovansjö Bildarkiv lades upp, stora dokumentationsgruppen bildades och så var Projekt Persondokumentation i gång.

Om  man läser föreningens stadgar finner man att föreningen skall

  • verka för att dokumentera bygdens historia, dess byggnader, seder, kultur och personer som levt och lever i bygden.
  • väcka och stärka känslan för bygdens värde.
  • verka för att stärka gemenskapen i bygden genom att samordna insatser för utveckling och trivsel.

Nuvarande  styrelse, som valdes på årsmötet den 18 mars 2024 ser ut på följande sätt:

Ordförande:  Tommy Sunnanängs
Kassör:  Ingrid Svanberg.
Sekreterare:  Mats Fallbäcken
Ledamöter:  Sonja Haugen-Svedbo, Tage Bengtsson, Andreas Kindberg
Suppleanter:  Karin Danielsson och Lena Fallbäcken
Revisor:  Anna-Karin Hallgren
Valberedning: Vakant, så länge vakansen kvarstår fungerar styrelsen som valberedning.