Nya böckerna

Arbetet med nya Ovansjöboken har nu pågått sedan 2008. Om gamla boken var inriktad på fastigheter, hus- och gårdsdokumentation så handlar nya boken om personer. Målsättningen har varit att genom fotografier dokumentera personer som levt och lever i bygden. Det blir således inga fastighetsuppgifter och personer som inte finns på kort kommer inte med. Allt detta finns i gamla boken. Det blir en blandning av personer på mycket gamla kort till helt nytagna kort, personkort, familjekort, kort från arbetsplatser, vardagskort , gruppkort t.ex. skolkort, allt blandas i en skön samling.

Utformning av boken pågår och av det som beslutats kan följande nämnas:

  • Boken får samma utformning som gamla boken. Vi börjar i söder och går mot norr.
  • Det blir samma dokumentationsområden med ett undantag   – ett nytt område tillkommer Gunneby Södra. Detta område kallar vi vanligtvis Munkheden i dag men det vore fel att generalisera och kalla hela  området  Munkheden eftersom många andra ”hedar” ingår där t.ex. Thuheden, Graversheden, Kvickheden och  Präst-Janheden.
  • Gunneby Södra kom ju inte med i första boken så därför börjar nya boken med samma dokumentation av hus och gårdar som skulle ha varit med i gamla boken.
  • Persondokumentationen omfattar nu 19 områden. Varje område kommer i stort sett att se ut så här:

a)  Inledningssidor – kort av folk i grupper eller samlingar som inte kan hänvisas till en specifik gård men ändå har anknytning till området.

b)  Karta över området med husen inlagda.

c)  Porträttgalleriet – Här har vi samlat alla fotoporträttkot – ”kartongkort” som vi kallar dem. Vi anser att det är viktigt att visa dessa  kort när vi  under åren lagt ner så mycket jobb på att identifiera och dokumentera dem. Nämnas kan att personerna i denna del  finns alla med på nyare kort längre fram i boken.

d)  Persondokumentationen – Här finns största delen av boken i form av personbilder, i dagsläget nästan 5000 stycken kort. Som alla förstår finns inte plats åt allt detta i en bok utan det lutar åt att materialet måste delas och vi får ge ut två stycken böcker.

Ovansjöbygden  – folket i bild, del 1

Omfattar Gunneby södra, Nedergården, Gunneby, Lillbergsgården, Hole, Stommen, Fläskremmen, Tutstad och Slättne södra.

Ovansjöbygden  – folket i bild, del 2

Omfattar Skyllbäck, Slättne norra, Svansåsen, Klarabro, Brattmon, Bengtsängen, Tutstadholmen, Sundhultmon, Furusätra, Brattmoviken

Köp böcker

Nu har vi fått en ny upplaga (samma innehåll som 2013) av böckerna Folket i blid del 1 och del 2.

Den finns att köpa hos Sonja, Ingrid och Tommy och hos Radioelektriska Sysslebäck.
Priset är 500 kronor för del 1 och 600 kronor för del 2.
Köper du bägge delarana är priset 1 000 kronor

Frakt

För dig som vill ha böckerna skickade är fraktpriset för del 1 152 kronor och för del 2
152 kronor

Vill du ha bägge delarna skickade är fraktpriset 229 kronor för bägge böckerna


Sätt in belopp på bankgiro 5865-629 Ovansjö Bygdeförening
eller swisha till 123 682 0641
Skriv namn och adress dit böckerna skall skickas.