Ovansjöbygden, Sysslebäck

Utsikt över Sysslebäck

Utsikt över Ovansjöbygden tagen från Klövstenen.

Välkommen till Ovansjöbygden! eller ”bygda åva sjön” som man sade  förr, d.v.s. området från Vingängsjön i söder till Brattmon och gränsen till norra Finnskoga i norr.

Om man skall beskriva bygden börjar man vanligtvis i söder med Klarälvens utlopp i Vingängsjön där älven under århundraden bildat det s.k. Vingängdeltat. I samband med kraftverksbyggnationerna och för att underlätta timmerflottningen stängdes älvfårorna. I och med detta förlorade då älvens fisk sina reproduktionsplatser. Mellan 2002 och 2006 öppnades åter älvfårorna i ett stort investeringsprogram för natur- och biotopvård och fisken fick tillbaka sina lek- och ståndplatser. Deltat har även ett rikt fågelliv.

Norr om deltat ligger hemmanen Nedergården och Gunneby med bygdens jordbruksmarker, även om inget jordbruk bedrivs i dag. Tacksamt nog blir markerna slagna varje år så att åkrarna slipper växa igen och förbuskas.

Fortsatt norrut tar samhällsbyggnationen över och Sysslebäcks centrum utgörs av södra Slättne hemman. Just i centrum är dalen ganska smal och man kan klart citera Torleif Styffe när han skaldar ”Det är trångt emellan bergen här i nord”.

Ovansjöbygdens nordligaste del är Brattmon, som egentligen är en fortsättning på hemmanet Skyllbäck. Området ligger på en platå och började befolkas i början på 1800-talet. Marken användes först till säterbruk och betesmark av folk från hemmanen Skyllbäck, Slättne, Tutstad och Gunneby. Genom åren har befolkningen växt och under kraftverkstiden byggdes ett helt nytt bostadsområde på Brattmon. Situationen i dag är den att ägandet skiftar från fast boende och många utländska medborgare har upptäckt bygden och köper husen till fritidsboende.

Ett annat område som vi räknar till Ovansjöbygden och med ungefär liknande utveckling som Brattmon är Svansåsen. Det var först utmark tillhörande Hole och Fläskremmen, övergick sedan till torpbebyggelse, därefter självägande och är  nu till största delen fritidsbebyggelse. Endast ett fåtal fast boende finns kvar.

Ja, Ovansjöbygden ligger vackert inklämd mellan bergen med Klarälven slingrande som en pulsåder genom dalen. På bägge sidor om dalen finns de s.k. torparhyllorna. Det är platåer med mark där först torparna fick sina boplatser. Samma utveckling har skett här som på de andra ställena d.v.s. i dag  finns ett fåtal fast boende och de flesta ställena används till fritidsboende.

Ovansjöbygden lever vidare och det är alla dessa platser som vi genom våra projekt försöker dokumentera och bevara för framtiden. Vår förening jobbar  för att stärka gemenskapen i bygden, samordna insatser för utveckling och trivsel, väcka och stärka  känslan för bygdens värde.
Oavsett vem du är, platssökande, hemvändare, företagsstartare, turist, idékläckare, husköpare, investerare eller annat är du alltid välkommen till vår vackra bygd.

Ovansjö Bygdeförening.

Senaste nyheterna

Senaste fotona

 • Bengens stipendium
 • Utställningen var gjord så att det var lätt att hålla avstånd.
 • Över hela salen var bilder utlagda.
 • Bengen med Tommy Sunnanängs, Ingrid Svanberg och Sonja Svedbo från Minnesfonden.
 • Ovansjö Bygdeförening överlämnade ett foto av den tidigare mjölnaren Viktor Engkvist.
 • Röda Kors-ansvarig Anette Juul
 • Mjölnaren Henry Ketola
 • Jimmi Öst steker kolbullar
 • Röda Korsets servering.
 • Superficktjuven och trollkarlen Robert Ace roade både barn och vuxna
 • Många besökare hade Ovansjö Bygdeförenings fotoutställning - Nordvärmländska personligheter som vi minns. Bilderna kommer från Ove Johnssons fotoarkiv.
 • Här sjunger Maja Söderström, känd från julkalendern 2018.

Händelser

Här visas händelser som sker i Norra Värmland

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Kommande händelser