Vill du stödja Boken om Kärrbackstrand genom ett bidrag?

Nu har vi dokumenterat klart vårt bokprojekt om Kärrbackstrand och formgivning och layout kan börja.
Längst bak i boken finns sidor med rubriken Finansiering och bidrag.

Där har föreningar och företag
med egen logga möjlighet att få med loggan till en kostnad av 1000 kronor.
Föreningar och företag utan logga med bara namn kostar 500 kronor

Det finns också en sida med rubriken Privatpersoner.
Här får alla, både de som finns dokumenterade i boken, och de som inte finns i boken
en möjlighet att få med sitt namn, till en kostnad av 100 kronor per person.

Namn på personer, företag och föreningar utan logga, får man mejla till info@ovansjo.com
Företag och föreningar med logga kan också mejla till ovanstående adress.

Betalningar kan man skicka via swish till 123 682 0641
eller till bankgiro 5865-6299 Ovansjö Bygdeförening

Genom att delta på dessa sidor visar man att man stöder bokprojektet genom ett litet bidrag,
samtidigt som namnen på företag och personer finns i boken och dokumenterade för framtiden
och att våra efterlevande en gång kan upptäcka sina förfäders välvilja mot bygden.

Publicerat den 11 april, 2024