Utdelning ur minnesfonden

Den 25 augusti var det dags för en utdelning ur Ovansjö Bygdeförenings Minnesfond.

Under sommaren har tre föreningar tillsammans bedrivit Klarälvdalsserien 2022. Unga som gamla har sprungit, joggat eller bara promenerat.

Huvudsaken har varit att alla skulle ut och röra på sig. Ett behjärtansvärt initiativ tycker Minnesfonden och belönade initiativtagarna
med en värdecheck på 10.000 kronor till priser åt alla. Utdelningen skedde i torsdags vid GA Hallen i Sysslebäck.

Publicerat den 25 augusti, 2022