Dags att köpa medlemskort!

Nu har vi haft styrelsemöte och beslutat att medlemsavgiften för 2021 blir densamma som tidigare – 40 kr per medlem.

Du som vill bli medlem eller förnya ditt tidigare medlemskap gör det enklast genom att swischa pengar till

1236820641 eller betala till bankgiro 5865-6299 Ovansjö bygdeförening. Ange namn på den /de som du betalar för.

Tack för att du stöder vår verksamhet!

Publicerat den 16 april, 2021