Årsmötet 2021

Enligt våra stadgar skall årsmötet hållas före mars månads utgång.

I de föreskrifter, som Folkhälsomyndigheten utfärdat står:    … bör föreningar om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt.

Enligt pandemilagen, som nu gäller står: tills vidare får inte fler än åtta personer delta vid allmänna sammankomster.

Detta gör att nu har vår styrelse beslutat  att skjuta upp årsmötet 2021 tills att lämpligt tillfälle ges att genomföra mötet. Vi återkommer med tillkännagivande och med information minst två veckor innan årsmötet så som stadgarna säger.
Hälsningar
Styrelsen för Ovansjö Bygdeförening.

Publicerat den 8 februari, 2021