Dags att köpa medlemskort !

Nu har föreningen haft sitt årsmöte och vald styrelse för 2020 kan läsas under fliken ”föreningen”

Priset för medlemskort är som tidigare 40 kr per medlem. Du som vill bli medlem eller förnya ditt medlemskap gör det enklast genom att swischa pengar till 1230794503 eller betala till bg 5865-6299. Ange namn på den/de som du betalar för.

Tack för ditt stöd!

Publicerat den 26 maj, 2020