Dags att köpa medlemskort!

Den 25 mars hade Ovansjö Bygdeförening årsmöte och vald styrelse för 2019 kan läsas under fliken ”föreningen”.

Priset för medlemskort är som tidigare 40 kr per medlem.

Du som vill bli medlem kan enklast swischa pengar till 123 079 4503 eller betala till bg 5865-6299 och ange namn på den/de du betalar för.

Tack för ditt stöd!!

Publicerat den 6 april, 2019