Utdelning ur Minnesfonden

I samband med ”Träffpunkt Finnskoga-Dalby” på kommunalhuset den 11 april gjorde Ovansjö Bygdeförenings Minnesfond en utdelning.
Det var projektet ”Barnens vårfest” som tilldelades 10.000 kronor.
Initiativtagaren är eldsjälen Malin Branhammar med vänner som skall ha en fest i Sysslebäcksparken där alla barn i Ovansjöbygden skall ”festa” i parken utan att det kostar någonting. Minnesfonden har tidigare i flera omgångar gett bidrag till de äldre och till idrotten men
”- Nu är det barnens tur!” resonerade man och anslog 10.000 kronor till festen.
Malins mamma Elly Branhammar tog emot gåvochecken.

Publicerat den 16 april, 2018