Stipendium till Ovansjö Bygdeförening

I samband med hembygdsdagarna i Norra Finnskoga tilldelades Ovansjö Bygdeförening Finnskoga Gilles stipendium. Utdelningen skedde vid hembygdsgården i Båtstad den 16 juli. Dagen började med gudstjänst i en nästan fullsatt loge. Vår prästkandidat Anders Rådström ledde gudstjänsten. Efter detta blev det underhållning av Fredrik Jakobsson och förtäring av diverse delikatesser, sillknyten, ris a la Malta mm.

Traditionsenligt skedde också Finnskoga Gilles premieringar och utdelningar.
Trätrissor tilldelades: Bengt Fagerström, Inge Lensén, Christina Olsson, Ann Markström och Annelie Slätt.

Finnskoga Gilles Stipendium 2017 gick till Ovansjö Bygdeförening. Motiveringen lyder: Finnskoga Gilles stipendium 2017 tilldelas Ovansjö Bygdeförening för att ni gjort ett enastående arbete med framtagandet av två bygdeböcker. Det ekonomiska överskottet av dessa böcker har ni använt för tillskapande av den fina utemiljö som nu finns vid Dalbygården och som de boende där kan njuta av. Ni har lagt ner otaliga timmar i eget arbete tillsammans med andra för att förverkliga detta.
Joe Bengtsson

Som avslutning på dagen utsågs Årets Finnskoging. Det blev vår populära och omtyckta präst Birgitta Halvarsson, som får bära näverkunten ett åt framöver.

Publicerat den 17 juli, 2017