Slåttergille på Sannsätra

Det traditionella slåttergillet på Sannsätra hölls i dagarna tre, 19-21 juli.

Det var Anders Nilsson Lill och han hustru Anna som köpte sätern. De hade sju barn. Den siste brodern Alfred testamenterade sätern till kommunen. Sätern har rustats upp och i dag är det eldsjälen Ingemar ”Snuppe” Dahlström som håller traditionen med gillet vid liv.

Gillet började på onsdag med slipning av liar och verktyg på gammaldags vis. På eftermiddagen berättade Torleif Styffe om säterlivet förr. Torleif läste bevarade citat och berättelser från folk på olika sätrar i bygden. På kvällen var det kolbullestekning.

På torsdag morgon började slåttern. Ovansjö Bygdeförening bjöd in till förmiddagskaffe kl. 11.00. Efter lunch hade Länsstyrelsen syn på tidigare gjord naturvårdsbränning på ett reservat nära sätern.

Fredagen ägnades åt höhässning. Aktiviteterna flyttades sedan till Ransbysätern där Utmarksmusiken tog vid.

Publicerat den 21 juli, 2017