Utdelning ur minnesfonden och bidrag från bygdeföreningen

Söndag den 2 oktober blev en glädjedag i dubbel bemärkelse för FINNSKOGA IF. Då fick föreningen motta hela 50.000 kronor till sin verksamhet.

Det var Ovansjö Bygdeförenings minnesfond som stod för hälften av pengarna. Minnesfonden startade sommaren 2015 och nu var det dags för första utdelningen.
Samtidigt passade Ovansjö Bygdeförening på att ge andra hälften som ett bidrag till föreningen. Pengarna skall användas till inköp av en snökanon vid skidskytteanläggningen Cuba Arena.
Minnesfonden och Bygdeföreningen säger som motivering att Finnskoga IF gör ett fantastiskt jobb med barn och ungdomar i åldern 4-15 år inom skidskyttet. I de äldre åldrarna kan nämnas namn som Emelie Larsson, Kim Adolfsson, Mats Andersson, Mona Brorson och det senaste tillskottet Annie Lindh. ”Vi är glada att kunna ge ett bidrag på 25.000 kronor vardera till Finnskoga IF för inköp av en snökanon och önskar föreningen lycka till i framtiden”.

Utdelningen skedde på kommunalhuset vid Dalby hembygdsförenings trivselträff. Pengarna mottogs av Ronny Adolfsson och som symbol för alla ungdomar som är med i verksamheten fick tjejen Tuva Olsson Fallbäcken också delta och hålla en prischeck.

Publicerat den 3 oktober, 2016