Ovansjö Bygdeförening har bildat en minnesfond

För dig som vill skänka pengar till en avlidens minne finns nu en fond med lokal anknytning.

Ovansjö Bygdeförening har bildat en minnesfond där inkomna medel oavkortat kommer att gå till stöd, aktiviteter och satsningar inom bygden. Ett exempel på detta är det projekt vid Dalbygårdens äldreboende  där vi genom egna medel, sponsring, bidrag och ideella krafter byggde en trädgård så att de boende kunde få en värdig utemiljö. Trädgården invigdes den 20 augusti 2015.

Välkommen att sätta in en summa (minibelopp 50 kronor) på bg. 5865-6299 (Ovansjö Bygdeförening). Ange: Till minne av  …….. (namn på den som skall hedras) samt namn på den/de som skall stå som avsändare på kondoleansen.

Vi kommer att lägga ut fondens stadgar samt mer information på denna hemsida: www.ovansjo.com

Publicerat den 27 augusti, 2015