Information om Ovansjö Bygdeförenings minnesfond

Som vi tidigare meddelat har Ovansjö Bygdeförening bildat en minnesfond med lokal anknytning, där inkomna medel går tillbaka till bygden i form av stöd, aktiviteter och satsningar på olika områden.

Välkommen att sätta in en summa (minibelopp 50 kronor) på   bankgiro 5865-6299 (Ovansjö Bygdeförening)
Ange: Till minne av: …..(namn på den avlidne, som skall hedras), samt namn på den/de som skall stå som avsändare i kondoleansen.

I bland kan tiden bli kort fram till begravningen så att bankgirobetalningen inte hinner fram i tid.
Vi har därför öppnat ett mejlkonto dit ni kan mejla in uppgifterna och sedan skicka pengarna via bankgiro.

Mejlkontot kan vara bra att använda om ni vill ha med en vers i kondoleansen eller om ni vill informera i fall begravningen skall ske på annan ort i Sverige.

Mejladressen är:

minnesfond@ovansjo.com

Publicerat den 16 november, 2015