Dags att lösa medlemskort.

Nu är det dags att betala medlemsavgiften. Priset är samma som i fjol d.v.s. 30 kronor per medlem. Enklast sätter du in belopp på Ovansjö Bygdeförenings bankgiro 5865-6299. Ange namn på personerna som ni betalar för.

I Sysslebäck kan ni också betala direkt till någon i styrelsen.

 

Välkommen som medlem i föreningen!

Publicerat den 7 april, 2013