Bomässan i Branäs

I lördags var det bomässa i Branäs och den lockade många intresserade. Tidigare har mässan varit för stugägare vid anläggningen i Branäs,  men i år riktade man sig till alla intresserade i hela bygden och det kom mycket folk. Av utställarna dominerade de lokala företagarna men även andra entreprenörer ville vara med och visa upp sig. Många stugägare och ortsbor kunde knyta kontakter, bli inspirerade och kanske göra affärer med utställarna.

Publicerat den 15 april, 2013