Styrelsen för 2012

Måndag den 26 mars hölls årsmötet i våra lokaler i Sysslebäck. Mötesdeltagandet var ungefär lika som tidigare år.
Det blev genomgående omval till föreningens ledning.Styrelsen för verksamhetsåret 2012 ser ut enligt följande: Ordförande: Tommy Sunnanängs, Sekreterare: Mats Fallbäcken, Kassör: Ingrid Svanberg, Ledamöter: Lena Fallbäcken, Tage Bengtsson och Sonja Haugen Svedbo. Suppleanter: Karin Danielsson och Eva-Barbro Anderson. Revisor: Gunde Rehn, revisorssuppleant: Inga Jansson. Valberedningen är vakant.

Som alla vet håller föreningen på med det stora bokprojektet sedan flera år tillbaka. Årets verksamhet kommer att präglas av det arbetet d.v.s. insamlandet av foton, fotografering och dokumentation. Säkert kommer de flesta i Ovansjöbygden att på något sätt beröras av vårt jobb. Vi hoppas att ni är positiva och vill tillmötesgå våra önskemål.
Hälsningar från styrelsen.

Publicerat den 27 mars, 2012