Tack för i år!

Vi närmar oss årets slut och sammanfattar verksamheten som ett bra dokumentationssår. Vi vill först tacka alla personer som vi fått låna kort och fotoalbum av. Det har varit mycket värdefullt att få skanna av de kort som så småningom kommer i boken eller läggs i vårt stora bildarkiv.

Tack alla ni som varit med och dokumenterat/identifierat gamla kort.
Tack också alla ni som löst medlemskort och på så sätt stött föreningen. Vårt medlemsantal har i år ökat markant mot fjolåret.
Till Er alla
En GOD JUL
och
ETT GOTT NYTT ÅR!

Styrelsen.

Publicerat den 16 december, 2011