Ovansjö Bygdeförenings årsmöte

Föreningen hade sitt årsmöte på kommunalhuset i Sysslebäck den 30 mars. Föreningens styrelse för 2009 ser ut enligt följande: Ordförande: Tommy Sunnanängs, ledamöter: Ingrid Svanberg, Mats Fallbäcken, Sonja Haugen-Svedbo,Tage Bengtsson, Lena Fallbäcken. Suppleanter: Eva-Barbro Anderson, Karin Danielsson.Revisor: Gunde Rehn. Revisorssuppleant: Inga Jansson.

Publicerat den 30 mars, 2009