Beslut om att starta nytt projekt

Den 17 februari tog styrelsen ett beslut om att starta ett nytt projekt. Projektet, som fått namnet ”Projekt Persondokumentation” går ut på att dokumentera personer, som levt och verkat i Ovansjöbygden. Underlaget till projektet är alla de foton, som gruppen samlat under arbetet med Ovansjöboken. Projektledare blir Tommy Sunnanängs som nu har till uppgift att bilda en dokumentationsgrupp.

Publicerat den 17 februari, 2009