Ovansjöboken recenserad

Nu har Ovansjöboken blivit recenserad. Det är Bengt Åkerblom som i Föreningen Värmlandslitteraturs medlemsblad Wermlandiana skriver följande om boken, citat:
Ovansjöbygden – Från Vingängsjön till Tåsan, Sysslebäck: [Ovansjö Bygdeförening], 2007. 624 s. – Ncagz Dalby

2007 års värmländska bokutgivning bjuder på många positiva nyheter och bland dem må nämnas detta väldiga verk om folk och gårdar i Dalby socken från Vingängsjön och norröver. Den bygden finns nu beskriven intill minsta uthus – närpå! Den femton(?) personer tappra dokumentationsgruppen, som bl.a. upptar ett känt författarnamn, Elise Lindow-Agnarsson, måste ha formligen dammsugit kyrkböcker, domböcker och Gud vet allt på jakten efter uppgifter om bygden från 1540 och fram till dags dato!

Mest är det folket och gårdarna man intresserat sig för men boken innehåller också kortare avsnitt om översvämningar, nergrävda skatter, ångbåtstrafik på Klaran, allmänna presentationer av de olika hemmana m.m. och så -inte minst- fotografier, precis hur många som helst! Tilläggas kan att bokens utförande är högklassigt, hårda pärmar som den har, trådhäftad som den är och tryckt på finaste glänsande papper, klokt nog med tanke på bokens alla fotografiska återgivningar.

Den här boken kommer att vara dalbybornas bibel allt intill tidens slut, skulle jag misstänka, men synd om Likenäsborna, som inte fick vara med! Boken är föredömligt nog försedd med fastighetsregister och register över hus och postadresser.
Bengt Åkerblom

Publicerat den 4 juli, 2008