Från årsmötet den 31 mars 2008

Lite information från årsmötet på kommunalhuset i Sysslebäck den 31 mars 2008.

  • Medlemsavgiften för 2008 fastställdes till att vara densamma som för 2007 d.v.s. 20 kronor per person.
  • Enklast sätter du in pengar på BG 5865-6299 Ovansjö Bygdeförening och anger namnen på de personer som vill bli medlemmar (20:- / person)
  • På årsmötet tillkännagavs att föreningen förvärvat Ove Jonssons fotoarkiv. Föreningen skall så småningom katalogisera arkivet och bygden kommer på något sätt att få ta del av korten.
  • Beträffande verksamheten under innevarande år diskuterades olika förslag på årsmötet. Det som känns som mest angeläget just nu är det som vi håller på med, nämligen att identifiera och dokumentera de gamla fotoporträttbilderna (som vi kallar ”lundborgskorten”). Dessa kort finns utställda på biblioteket i Sysslebäck. Gör ett besök på biblioteket och hjälp oss att få namn på personerna!
  • Klart är att vi på flera olika sätt kommer att synas på bygden och delta i olika aktiviteter under året.
Publicerat den 2 april, 2008