Deltagande vi sammankomst i Herrhagskyrkan i Karlstad.

Den 20 februari representerades föreningen vi en cafésammankomst i Herrhagskyrkan i Karlstad. Tage Bengtsson presenterade Ovansjöboken och svarade på frågor om boken och Ovansjöbygden. Besökarna fick tillfälle att bekanta sig med boken och lyssna till ett kåseri i samtalsform mellan Tage och diakon Bertil Stenekas runt valda delar av boken.

Publicerat den 22 februari, 2008