Vyer från Australien

Datum: 2016-10-09
Tid: Kl. 18.00
Plats: Kommunalhuset Sysslebäck

Berith Codner f. Berglund, från Sysslebäck som bott i Australien visar fantastiska foton från landet ”down under”

Arr: ABF