Västanå Teater

Datum: 2014-12-11
Tid: Kl. 19.00
Plats: kommunalhuset Sysslebäck

Västanå Teater framför
-Smid medan järnet är varmt!
kostnad 40 kronor

Arr. Utmarksmuseet, ABF, Biblioteket, Övre Älvdals församling

Välkommen!