Trivsel-träff i Drängstugga

Datum: 2019-09-27
Tid: Kl. 11.00
Plats: Drängstugga

Välkommen till trivselträffar på fredagar – 11-kaffe

Första träffen konstutställning med tavlor av Maria Linusson

Välkomna
Marianne och Maria

Arr. Övre Älvdals församling