Träffpunkt Finnskoga-Dalby

Datum: 2018-04-11
Tid: Kl. 11.30
Plats: Piltz-salen Kommunalhuset Sysslebäck

Backhopparepoken i Sysslebäck

Knut Tidlund berättar och visar backhopparbilder ur Ovansjö bildarkiv.

Ovansjö Bygdeförening bjuder på kaffe och gör en bidragsutdelning ur Minnesfonden.