Träffpunkt Finnskoga-Dalby

Datum: 2018-11-14
Tid: Kl. 11.30
Plats: Piltz-salen Kommunalhuset Sysslebäck

”Balansera mera”

Alla seniorer är välkomna att lära enkla balansövningar som är lätta att göra i vardagen.

Efteråt fikar vi. Fika 20 kr

Arr. Torsby kommun