Tipsrunda

Datum: 2018-03-01
Tid: Kl. 18 - 19
Plats: GA-Hallen

Hole Byalag erbjuder Tipsrunda med eller utan skidor.

Vuxen och barnfrågor
Banan är marschallbelyst och 1,5 km.

Vi bjuder på korv och fika.

Välkommen!