Tipspromenad

Datum: 2015-05-17
Tid: Kl. 11 - 13
Plats: Holeplatsen Sysslebäck

Hole Byalag hälsar välkommen till tipspromenad.

Start vid Holeplatsen.