Tipspromenad

Datum: 2015-05-31
Tid: Kl. 11 - 13
Plats: Holeplatsen Sysslebäck

Hole Byalag hälsar välkommen till tipspromenad