Teaterföreställningen Han å ho

Datum: 2015-04-21
Tid: Kl.19.00
Plats: Utmarksmuseet Ransby

Björn Söderbäck

Teaterföreställningen Han å ho
-Fröken Lagerlöf o herr Fröding
bjuder upp till ord-dans

Inträde 40:-

Välkommen

Samarr:ABF, Biblioteket, Utmarksmuseet, Övre Älvdals församling