Sysslebäcks Marknad

Datum: 2018-08-05
Tid: Kl. 10.00 - 16.00
Plats: Marknadsplatsen

Traditionell knallemarknad med
hoppborg, legotävling, ansiktsmålning, servering, mm.

se kommande annonsering.