Staffan Ekengren

Datum: 2015-01-11
Tid: Kl. 18.00
Plats: Utmarksmuseets café

Författare till boken
Kärlek till en skrot
Kostnad 40 kronor

Arr.ABF, Biblioteket, Övre Älvdals församling