Sportlovskul

Datum: 2016-03-04
Tid: 18.00 - 23.00
Plats: Tranans Fritidsgård Likenäs

Tranans Fritidsgård:  Pulkarace – korvgrillning