Sportlovskul

Datum: 2016-03-01
Tid: 13.00 - 16.00
Plats: GA-Hallen Sysslebäck

Bandyturnering i GA – Hallen  13.00 – 16.00

Hole fritidsgård  16.00 – 20.00 Vi bakar på gården.