Samrådsmöte om förslag till vindbruksplan

Datum: 2013-04-10
Tid: kl.19.00
Plats: kommunalhuset Sysslebäck

Samrådsmöte och information om planarbetet och förslaget till vindbruksplan. Information om vilka områden som kommunen anser vara lämpliga för att etablera vindkraft och vilka som inte är det.