Rökstugans Dag

Datum: 2021-07-03
Tid: Kl. 12-17
Plats: Rökstugan Rikkenberget

Rökstugans Dag

Tänt i rökugnen

Kl. 13.00 Jan Röjdal underhåller

Servering, kolbulle, lotterier

Välkommen!