Programkväll

Datum: 2016-10-06
Tid: Kommunalhuset Sysslebäck
Plats: Kl. 18.00

Arkeolog Hans Olsson Värmlands Museum berättar om

bebyggelsemönster i Värmland – fokus på Norra Klarälvdalen.

Arr: Värmlands Museum och Torsby Finnskogscentrum