Polis och kommun möter medborgarna

Datum: 2014-04-28
Tid: Kl. 18.00
Plats: Kommunalhuset Sysslebäck

Plats: Piltzsalen på kommunalhuset.

Norra Vä’rmlands Polis- och Kommunledning informerar om sin verksamhet. Allmänheten får möjlighet att ställa frågor, komma med förslag och lämna synpunkter.

Hjärtligt välkomna!