Olofsvaka

Datum: 2021-07-29
Tid: Kl. 22.00
Plats: Norra Finnskoga kyrka

Olofsvaka – Norra Finnskoga kyrka

Rita Björkman, Fredrik Jakobsson, Britta Nordberg m.fl.

Välkommen!

Övre Älvdals församling