Näckåfall Vattenkraftverk

Datum: 2015-05-07
Tid: Kl. 09.00
Plats: kommunalhuset Sysslebäck

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt håller huvudförhandling i målet där Näckåns Energi sökt tillstånd om uppförande av vattenkraftverk i Näckån.

Alla berörda och intresserade är välkomna.