Musik i sommarkväll

Datum: 2016-07-21
Tid: Kl. 19.00
Plats: Norra Ny kyrka

Göran, Claes, Gunilla, Britta

fiol, sång, piano/0rgel

Välkommen!