Musik i sommarkväll

Datum: 2016-07-05
Tid: Kl. 19.00
Plats: Dalby kyrka

Torleif Styffe med vänner

”Toner och ord av himmel och jord!