Musik i sommar, Na Finnskoga Kyrka

Datum: 2024-07-20
Tid: Kl. 18.00
Plats: Na Finnskoga Kyrka

PER BÄCKER TRIO, från W PETERSON-BERGER

till LENNON/MCCARTNEY via TAUBE

Välkommen!

Övre Älvdals församling