Möte angående Likenäsambulansen

Datum: 2023-11-08
Tid: Kl. 11 -13
Plats: Piltz-salen Kommunalhuse

MÖTE MED AMBULANSCHEFEN ANDREAS NORLING.

KOM OCH DELTA I DENNA VIKTIGA FRÅGA!