Medborgardialog

Datum: 2014-03-06
Tid: Kl. 1900
Plats: Kommunalhuset Sysslebäck

Vad tycker du är viktigt i mötet med kommunens politiker?

Vad skulle du vilja förändra inom kommunal service?

Lever kommunen upp till dina förväntningar?

Kom och ge dina förbättringsförslag. Företrädare för de politiska partierna finns på plats.

Deltagaranmälan till 0560-160 00

Välkommen!