Medborgardialog ang. sjukvården

Datum: 2016-04-20
Tid: Kl. 18.00
Plats: Kommunalhuset Sysslebäck

Allmänheten inbjudes till en medborgardialog angående sjukvården i norra Värmland.

Hur skall framtidens hälso- och sjukvård se ut? Oppositionslandstingsrådet Monica Gundahl och politiker medverkar.

Välkommen till en viktig och intressant kväll på kommunalhuset!

Servering

Arr: Tby.-Nv arbetarkommun och Sysslebäcks S-förening.