Medborgardialog

Datum: 2014-11-06
Tid: Kl. 19.00
Plats: Kommunalhuset Sysslebäck

Torsby Kommun bjuder in till dialog med temat – skola –
Hur skall vi forma kommunens skolor i och för framtiden?
Skolchef, rektor och kommunpolitiker deltar.
Anmälan till kommunens växel eller e-post.
Välkommen!